اخبار ورزشی » پیروزی روحیه بخش ویکتوریا پلزن پیش از تقابل با رئال