اخبار ورزشی » زیدان به بیل اجازه وداع با هواداران را نداد