علی ربیعی سخنگوی دولت، با اشاره به افزایش سطح غنی سازی اورانیوم از امروز، در توئیتر نوشت: افزایش سطح غنی سازی، تابعی است از نیازهای توسعه اقتصادی و سرشتی عمیقا صلح آمیز دارد. فتوای رهبری در خصوص ممنوعیت قاطع همه اشکال سلاح کشتار جمعی در همه مراحل( داشت، انباشت و تکثیر) راهنمای عمل ماست. ایران برمبنای این فتوا، در خط مقدم مبارزه برای جهان و منطقه عاری از سلاح هسته‌ای قرار دارد.

5221467

این مطلب برایم مفید است