بررسی آمار بدهی های خارجی ایران نشان می دهد که در سال گذشته شاهد روند کاهشی حجم بدهی های کوتاه، میان و بلند مدت کشور بوده‌ایم.

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان سال 1397 به 9 میلیارد و 339 میلیون دلار رسید که شامل 2 میلیارد و 151 میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و هفت میلیارد و 187 میلیون دلار بدهی های میان مدت و بلند مدت است.

حجم بدهی خارجی کشور در دوره مورد بررسی بر مبنای یورو نیز معادل هشت میلیارد و 230 میلیون یورو بوده که یک میلیارد و 896 میلیون یورو مربوط به بدهی های کوتاه مدت و 6 میلیارد و 334 میلیون دلار نیز به بدهی های میان و بلند مدت تعلق داشته است.

میزان بدهی های خارجی در پایان سه ماهه سوم سال 97

میزان بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان سه ماه سوم پارسال (آذر 1397) معادل 10 میلیارد و 34 میلیون دلار بوده که شامل سه میلیارد و 174 میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و 6 میلیارد و 860 میلیون دلار بدهی های میان مدت و بلند مدت است.

مقایسه میزان بدهی‌های دولت در پایان سه ماهه چهارم با فصل پاییز نشان می‌دهد که در این دوره سه ماهه، حدود 695 میلیون دلار (معادل 6.9 درصد) از حجم بدهی‌های خارجی کشور کاسته شده است.

این مطلب برایم مفید است